Bases legals
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC). Empresa del Grup RACC que ofereix el servei (vegeu www.racc.cat/quisom)

Contacte del Delegat de Protecció de Dades del RACC: dporacc@racc.es

Finalitats i legitimació del tractament: El RACC tracta les seves dades amb les finalitats següents:

1. Finalitats contractuals o orgàniques
- Gestionar la seva condició com a soci del RACC.
- Comunicar-li els beneficis i avantatges dels quals gaudeix com a soci del RACC.
- Prestar-li els serveis contractats com a client o soci del RACC.
- Rebre la informació sol•licitada.

2. Finalitats basades en l’interès legítim del RACC
- Oferir o recomanar-li serveis o productes del RACC que puguin ser del seu interès.
- Comunicar les seves dades a empreses del Grup RACC (vegeu www.racc.cat/quisom) amb finalitats administratives o per donar compliment a obligacions legals.

3. Finalitats que requereixen el seu consentiment exprés
- Oferir o recomanar-li serveis o productes del RACC que puguin ser del seu interès amb posterioritat a la seva baixa com a soci, o a la prestació dels serveis contractats o pels quals ha mostrat interès.
- Oferir o recomanar-li serveis o productes de tercers que puguin ser del seu interès.

L’enviament de qualsevol informació, oferta o recomanació es podrà realitzar per qualsevol mitjà, tant físic com telemàtic (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.).

Destinataris: Les seves dades se cediran exclusivament a empreses del Grup RACC amb finalitats administratives, per realitzar accions comercials de productes i serveis propis del grup i per al compliment d’obligacions legals.

Drets: Vostè pot exercir els drets següents: oposició, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, revocació del consentiment i impugnació de qualsevol decisió basada en el tractament automatitzat de les dades.

Procedència: En el cas que no ens hagi facilitat directament les seves dades, l’informem que aquestes ens han estat facilitades pel soci que ha contractat la modalitat corresponent, o bé a través de fonts d’informació obertes i d’accés públic.

Informació addicional: Si vol més informació sobre la política de protecció de dades del RACC i el tractament de les seves dades, pot accedir a la nostra pàgina web: www.racc.cat/politicadeprivacitat; sol•licitar-la per correu electrònic: inforacc@racc.es; adreçar la seva sol•licitud a qualsevol de les nostres delegacions: www.racc.cat/oficines; o trucar-nos per telèfon: 900 357 357.