Privacy policy
8. Privacy
De persoonsgegevens die het Octopusteam over de deelnemers verzamelt, vallen onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden opgenomen in een bestand voor intern gebruik. De persoonsgegevens van de deelnemers uit deze wedstrijd worden door het Octopusplan verwerkt in het kader van de wedstrijd en het toezenden van de prijs. De persoonsgegevens kunnen aangewend worden voor marketing-en communicatiedoeleinden betreffende de activiteiten van het Octopusplan. De organisatie geeft de informatie niet door aan derden. Deelnemers kunnen ten alle tijden hun persoonsgegevens laten wijzigen of laten schrappen of zich verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk per e-mail naar info@octopusplan.be


9. Communicatie/toestemming (portretrecht)
Door deel te nemen aan de wedstrijd, verleent de inzender toestemming om deze inzending, zonder voorafgaandelijke toestemming, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is en zonder enige beperking in tijd en ruimte, te publiceren op de websites en andere onlinekanalen van het Octopusplan (facebook, instagram, youtube, twitter, enz.) en/of te gebruiken in toekomstig promotie drukwerk (folder/flyers/brochures/enz.) van het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw). Bij publicatie wordt een bronvermelding gebruikt. Deelnemers gaan door hun deelname akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met filmpje, foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen, alsook kanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven of audiovisuele pers. Zij geven hierbij toestemming m.b.t. het portretrecht.