Privacidade
Os datos recopilados no proceso de votación do concurso soamente serán utilizados para: a validación do participante para evitar votos fraudulentos, para o proceso de elección do gañador ou gañadora e para o contacto có mesmo en caso de resultar premiado. Os datos non serán obxeto de copia, transferencia ou almacenamento, sendo eliminados unha vez finalizado o concurso.